Công tác dân vận thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới

  •   Thứ tư - 26/07/2017 07:56
  •   1625 Đã xem
  •  0 Phản hồi
Thứ Ba, 25/07/2017 12:18 CH

Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận - Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG

  •  

Thời gian qua, toàn tỉnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 3/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020” đạt kết quả khích lệ. Trong đó có sự đóng góp thiết thực của công tác dân vận…

 

Những kết quả thiết thực

 

Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, những cơ chế, chính sách của Nhà nước trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Nhờ vậy nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi người dân và của cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện.

 

Công tác tuyên truyền có nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức ngày hội ra quân, hội thảo, hội thi, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi và tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới, lắp đặt pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền ở nơi công cộng…

 

Song song đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai rộng khắp toàn tỉnh thu hút đông đảo người dân tham gia. Với tinh thần tương thân tương ái, bà con giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh gắn với bảo vệ môi trường và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 92,10% gia đình văn hóa, 80% thôn, buôn, khu phố văn hóa.

 

Điểm nổi bật là MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh, khối dân vận xã, phường, thị trấn và nhất là các tổ dân vận ở thôn, buôn đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện.

 

Cụ thể là vận động các gia đình đóng góp công sức, tiền của để xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt… Nhờ vậy, chương trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo số xã đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.

 

Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đạt 13,76 tiêu chí/xã. Trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới 19 tiêu chí (chiếm 35%), 15 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 16 xã đạt từ 5-8 tiêu chí. Riêng TP Tuy Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang trình Bộ NN-PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn.

 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Tuy Hòa Phạm Hiểu cho biết: Để 4 xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, có sự đóng góp rất lớn của các tổ dân vận thôn. Chính nhờ sự năng nổ vận động, tuyên truyền của các tổ này nên người dân các xã đồng thuận ủng hộ, cùng góp sức chung tay với cấp ủy, chính quyền để xây dựng thành công nông thôn mới theo các mục tiêu đề ra.

 

Bên cạnh đó, phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn đã huy động từ nhân dân 316,5 tỉ đồng; trong đó có 503.483 công lao động, người dân hiến 314,486mđất. Các địa phương làm tốt công tác vận động, tạo phong trào mạnh mẽ đạt hiệu quả cao là huyện Tây Hòa, TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa. Ông Lê Văn Minh, người dân thôn Phú Mỹ (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa), chia sẻ: “Đường bê tông kiên cố, sạch đẹp làm cho cảnh quan xóm làng thoáng đãng, đi lại êm thuận. Đây là việc làm vì lợi ích chung không chỉ cho hôm nay mà còn cho con cháu sau này nên gia đình và người dân xóm tôi rất ủng hộ việc làm đường khi nghe xã, thôn phát động”.

 

Nhờ tích cực xây dựng nông thôn mới, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của trạm y tế xã được tăng cường đầu tư, ưu tiên cho các xã khó khăn, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia, về sức khỏe môi trường, y tế học đường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em… được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay có 66/88 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 75% tổng số xã), tăng 11 xã so với năm 2015…

 

Khắc phục bất cp

 

Cùng với những kết quả đạt được, việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đó là một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận đối với nhiệm vụ này và công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Nhiều nơi, ban dân vận chưa được phân công làm thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nên hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chưa cao.

 

Việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới ở một số nơi chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, còn lúng túng trong lựa chọn, xây dựng; số lượng và chất lượng của mô hình, điển hình còn thấp, chưa được nhân rộng.

 

Sự phối hợp giữa ban dân vận với các ngành chức năng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo có lúc có nơi còn chồng chéo trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

 

Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng nằm trong diện cận nghèo vẫn còn lớn, tỉ lệ hộ tái nghèo và số hộ nghèo phát sinh còn cao. Sự chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn buôn đặc biệt khó khăn.

 

Nguồn lực đầu tư cho chương trình xóa đói, giảm nghèo còn hạn chế; việc huy động nguồn lực, xã hội hóa công tác giảm nghèo chưa tương xứng với tiềm năng của một số địa phương trên địa bàn tỉnh; chưa khai thác, huy động hết nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy nội lực trong dân và chính người nghèo; tư duy trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn tồn tại ở hộ nghèo và một số địa phương.

 

Nguồn lực dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn khó khăn vì vốn ngân sách Nhà nước (kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) còn thấp so với nhu cầu; vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp còn khó khăn, hạn chế.

 

Để việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả sâu rộng và căn cơ hơn trong thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Bảo Minh cho rằng cần quyết liệt khắc phục các bất cập, hạn chế nói trên và tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện hai nhiệm vụ trên.

 

Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, sự phối hợp của các cấp, các ngành để thu hút các nguồn lực đẩy mạnh thi đua xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; tiến hành rà soát, bổ sung, lồng ghép một số tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các chương trình, hoạt động xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 theo hướng ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng…

 

“Công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo phải gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của từng tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong từng địa phương gắn với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Bảo Minh nhấn mạnh.

 

Nguồn: Báo Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 31

Hôm qua: 259

Tháng hiện tại: 710

Tháng trước: 4,687

Tổng lượt truy cập: 305,971

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây