Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức
logoNTM
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
               Nhiệm vụ, quyền hạn (theo Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên)
         a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình); Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các đề án thuộc nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới;
         b) Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;
         c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;
d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;
         đ) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;
         e) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh về nội dung xây dựng nông thôn mới và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;
        g) Tổ chức công tác đào tạo tập huấn và thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới;
         h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
      Tổ chức Văn phòng Điều phối: Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; 02 Phó Chánh Văn phòng, gồm 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách./.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 415

Hôm qua: 1,547

Tháng hiện tại: 21,787

Tháng trước: 39,868

Tổng lượt truy cập: 495,108

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây