Kinh tế Phú Yên năm 2017: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để bứt phá

  •   Thứ sáu - 03/02/2017 13:58
  •   1279 Đã xem
  •  0 Phản hồi

Nhìn lại năm 2016, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các ngành, các cấp; các thành phần kinh tế, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển. Có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch nghị quyết HĐND tỉnh giao, đáng chú ý là các chỉ tiêu về: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,45%; thu ngân sách thực hiện đạt 3.235 tỉ đồng, tăng 24,3% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người là 32,6 triệu đồng, tăng trên 8% so với năm trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà

Sản xuất nông - lâm - thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nắng hạn, lũ lụt, dịch bệnh nhưng năng suất một số cây trồng, vật nuôi cơ bản ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả tích cực; có thêm 14 xã và TP Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã trong tỉnh đạt chuẩn lên 31 xã, vượt 1 xã so với kế hoạch. Đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong “Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016”, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9% so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng. Đã tiếp đón trên 1,2 triệu lượt khách đến Phú Yên, tăng 31% so với cùng kỳ; ước trong năm 2016, sân bay Tuy Hòa đón trên 312 ngàn lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tỉnh huy động được nhiều nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư kế t cấu hạ tầng. Tổ chức khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng một số công trình có ý nghĩa về kinh tế và dân sinh trên địa bàn. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư có chuyển biến tích cực, bước đầu đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Các lĩnh vực GD-ĐT, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đều có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ hộ nghèo hiện còn 10,32%, giảm 2,3% so với năm 2015. An ninh chính trị được giữ vững. Quốc phòng được củng cố và tăng cường. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính bước đầu có chuyển biến tích cực tạo được niềm tin và không khí phấn khởi của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Mặc dù vẫn còn có chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt theo kế hoạch nghị quyết HĐND tỉnh giao, nhưng với kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực cố gắng lớn của tất cả các ngành, các cấp và có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện khó khăn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2016. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh huy động các nguồn lực sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 có 45% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40 xã).

2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động “Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016” trong năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về áp dụng một số cơ chế đặc thù trong việc thu hút đầu tư, triển khai một số dự án lớn trên địa bàn. Nâng cao năng lực thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư, đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực tài chính, kinh nghiệm và đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ… Kiên quyết thu hồi các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm so với thời gian quy định, để giao đất cho các nhà đầu tư mới.

3. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, ổn định, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), tạo sự thân thiện, gần gũi hơn và sự chia sẻ, nghĩa tình giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh nhà. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát để cắt giảm hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân.

4. Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các cấp chính quyền trong tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý, thay thế, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc… những cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương) vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, uy tín thấp, năng lực công tác hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân.

5. Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức (thành lập Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ngành (như Sở Y tế, Sở TN-MT…). Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải giảm tối thiểu 10% biên chế so với số biên chế được giao năm 2015. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nêu trên, trong năm 2017 một số dự án có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trung tâm thương mại Vincom Phú Yên; Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên… đặc biệt là hầm đường bộ qua đèo Cả, sẽ tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra phía trước là hết sức nặng nề. Vì vậy, các địa phương, các đơn vị phải khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngay từ những tháng đầu năm; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017, tạo đà để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. 

Năm 2017, theo dự báo bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Phú Yên cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.790 tỉ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 20.500 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 130 triệu USD. Bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 8,12%.

 

HOÀNG VĂN TRÀ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 669

Hôm qua: 1,547

Tháng hiện tại: 22,041

Tháng trước: 39,868

Tổng lượt truy cập: 495,362

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây