Công bố kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới 

  •   Thứ năm - 09/02/2017 15:37
  •   1812 Đã xem
  •  0 Phản hồi
 
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   783  /QĐ-VPĐP-TTHTQT Hà Nội, ngày  18  tháng  11 năm 2016
  
QUYẾT ĐỊNH
Các tác phẩm đoạt giải
Cuộc thi sáng tác biểu trưng nông thôn mới
   
CỤC TRƯỞNG - CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG
 
Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/2/2014 điều chỉnh Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng nông thôn mới;
Căn cứ Thông báo số 313/TB-VPĐP-TTHTQT ngày 7/6/2016 và số 403/TB-VPĐP-TTHTQT ngày 26/7/2016 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về nội dung, quy chế, thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-VPĐP-TTHTQT ngày 30/8/2016 của Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng nông thôn mới;
Căn cứ kết quả xét chọn của Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng nông thôn mới;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả chấm thi chung khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng nông thôn mới của Ban Giám khảo cuộc thi.
Điều 2. Các tác giả và tác phẩm đoạt giải có tên trong danh sách sau đây đoạt các giải thưởng cuộc thi (danh sách kèm theo).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức thông báo các tác phẩm đoạt giải tới các tác giả và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 4. Trưởng phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Hành chính, các đơn vị có liên quan, các Ông, Bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
  (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo;
- Vụ TCCB, VP Bộ;
- Website Chương trình NTM;
- Phòng HC;
- Lưu: VT,TTHTQT. (30b)
 
CỤC TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Nguyễn Minh Tiến
DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI
SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số   783 /QĐ-VPĐP-TTHTQT ngày  18/ 11 /2016)
 
I. GIẢI NHẤT (01 giải, trị giá 15 triệu đồng)
1. Tác giả: Phạm Ngọc Thương. Mã số tác phẩm:16.2.
BieutrungNTM-Doatgiai-V2-Small.jpg

II. GIẢI KHUYẾN KHÍCH (05 giải, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng)
1. Tác giả: Đặng Văn Dũng. Mã số tác phẩm: 2.1.
Logo2-1-Small.jpg

2. Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Mã số tác phẩm: 3.1.
Logo3-1Small.jpg

3. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương. Mã số tác phẩm: 58.1.
logo58-1-Small.jpg

4. Tác giả: Nguyễn Minh Trung. Mã số tác phẩm: 174.1.
Logo174-1Small.jpg

5. Tác giả: Kiến Thị Huệ. Mã số tác phẩm: 222.1.
Logo222-1Small.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 678

Hôm qua: 1,547

Tháng hiện tại: 22,050

Tháng trước: 39,868

Tổng lượt truy cập: 495,371

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây