Văn bản theo lĩnh vực: Tổng hợp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 10/KH-UBND 15/01/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN XDNTM VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN
52 01/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CT MTQG XDNTM TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2019
53 02/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
54 03/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
55 2352/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
56 2262/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
57 20/KH-BCĐ-VPĐP 06/11/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
58 40/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện NTM
59 1641/SNN-VPĐP 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao
60 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
61 50/HĐ-VPĐP 12/04/2018 Hướng dẫn tổ chức lễ xã đạt chuẩn NTM gd 2017-2020
62 65/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
63 530/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
64 03/KH-BCĐ-VPĐP 09/02/2018 Kế hoạch thực hiện CT MTQG XDNTM 2018
65 65/TB-UBND 01/02/2018 Thông báo kết luận thực hiện CT MTQG XDNTM 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
66 02/KH-BCĐ-VPĐP 25/01/2018 Kiểm tra tình hình thực hiện CT MTQG XDNTM 2018
67 75/QĐ-UBND 12/01/2018 Danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM 2018
68 01/KH-BCĐ-VPĐP 10/01/2018 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ NTM 2018-2020
69 36/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020
70 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
71 449/TB-UBND 12/07/2017 Thông báo kết luận tại cuộc họp nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017
72 65/VPĐP 11/07/2017 V/v Thay đổi thời gian kiểm tra tại một số xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017
73 63/TB-VPĐP 05/07/2017 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình NTM tại các xã đạt chuẩn năm 2017
74 948/SNN-VPĐP 30/06/2017 hướng dẫn các mẫu tài liệu, văn bản liên quan đến công tác thẩm tra, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM
75 2277/QĐ-BNN-VPĐP 05/06/2017 Đề án chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm
76 2287/UBND-KT 08/05/2017 Tập trung chỉ đạo 02 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
77 718/UBND-KT 21/02/2017 Công văn tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
78 342/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định thành lập các Ban chỉ đạo CTMTQG tỉnh
79 32/TB-VPCP 24/01/2017 Thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
80 36/TB-UBND 17/01/2017 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh - Hoàng Văn Trà tại cuộc họp tổng kết năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
81 29/VPĐP-TTHTQT 16/01/2017 Về việc tuyên truyền hội nghị VPĐP toàn quốc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
82 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
83 QĐ 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
84 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay bộ tiêu chí NTM
85 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay bộ tiêu chí NTM
86 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
87 182/KH-UBND 02/12/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
88 1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
89 1920/QĐ-TTg 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
90 1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
91 1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
92 558/QĐ-TTg 05/04/2016 Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
93 1447/TTg-KTN 13/08/2014 V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
94 872/QĐ-TTg 06/06/2014 Quyết định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 346

Hôm qua: 580

Tháng hiện tại: 12,186

Tháng trước: 21,505

Tổng lượt truy cập: 409,377

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây