Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 333/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
2 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
3 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
4 320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện
5 263/QĐ-TT 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
6 1674/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định công nhận xã An Ninh Tây huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
7 1675/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân đạt chuẩn NTM năm 2020
8 1676/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM năm 2020
9 1649/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định v/v điều chỉnh, điều chuyển kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10 1487/QĐ-UBND 25/08/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
11 604/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
12 605/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
13 606/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
14 608/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
15 607/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
16 457/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định v/v phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
17 422/QĐ-UBND 18/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
18 04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19 230/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
20 111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21 1898/QĐ-UBND 21/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
22 799/QĐ-TTg 28/06/2019 Quyết định công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới
23 05/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định Ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24 409/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh gd 2017-2020
25 04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 Quyết định ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
26 2352/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
27 2262/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
28 40/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
29 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
30 530/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
31 75/QĐ-UBND 12/01/2018 QĐ phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới 2018
32 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
33 2277/QĐ-BNN-VPĐP 05/06/2017 Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm
34 342/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh
35 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
36 QĐ 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
37 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay bộ tiêu chí xã nông thôn mới
38 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay NTM
39 1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
40 1920/QĐ-TTg 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
41 1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
42 1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
43 558/QĐ-TTg 05/04/2016 Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
44 872/QĐ-TTg 06/06/2014 Quyết định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 82

Hôm qua: 489

Tháng hiện tại: 9,600

Tháng trước: 20,001

Tổng lượt truy cập: 426,792

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây