Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 409/SNN-VPĐP 10/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn NTM, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu gd 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
2 388/SNN-VPĐP 09/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tinh quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ NSNN để thực hiện các nội dụng CT MTQG XDNTM gđ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 84/KH-SNN 29/10/2021 Kế hoạch thẩm định xã Hòa Mỹ Tây , huyện Tây Hòa đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
4 1900/SNN-VPĐP 09/09/2021 về việc đăng dự thảo 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân
5 1721/SNN-VPĐP 20/08/2021 V/v tiến hành rà soát, thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
6 25/2021/QH15 28/07/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 97/VPĐP 05/07/2021 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU NTM NĂM 2021-2022
8 327/SNN-VPĐP 26/02/2021 Về việc đăng dự thảo NQ của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện NQ số 36/2017/NQ-HĐND và NQ số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý rộng rãi
9 368/SNN-VPĐP 13/03/2020 v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
10 153/SNN-VPĐP 07/02/2020 Về việc lấy ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019
11 1426/SNN-VPĐP 08/08/2019 LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
12 1230/SNN-VPĐP 12/07/2019 V/v triển khai VB hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
13 3665/UBND-KT 12/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
14 1035/SNN-VPĐP 18/06/2019 Đê xuất tập thể, cá nhân khen thưởng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
15 2957/UBND-KT 06/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
16 657/SNN-VPĐP 25/04/2019 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM HUYỆN TÂY HÒA
17 1341/UBND-KT 18/03/2019 THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TÂY HÒA
18 1344/UBND-KT 18/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
19 1641/SNN-VPĐP 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện và hồ sơ đánh giá thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
20 50/HĐ-VPĐP 12/04/2018 Hướng dẫn tổ chức lễ xã đạt chuẩn NTM gd 2017-2020
21 65/VPĐP 11/07/2017 V/v Thay đổi thời gian kiểm tra tại một số xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017
22 948/SNN-VPĐP 30/06/2017 V/v hướng dẫn các mẫu tài liệu, văn bản liên quan đến công tác thẩm tra, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
23 2287/UBND-KT 08/05/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng 02 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
24 718/UBND-KT 21/02/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
25 29/VPĐP-TTHTQT 16/01/2017 Về việc tuyên truyền hội nghị VPĐP toàn quốc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
26 1447/TTg-KTN 13/08/2014 V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 108

Hôm qua: 185

Tháng hiện tại: 2,569

Tháng trước: 4,285

Tổng lượt truy cập: 231,262

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây