Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 333/QĐ-UBND 10/03/2022 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
2 30/KH-UBND 26/01/2022 Kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 01/BC-UBND 04/01/2022 Báo cáo tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
4 1674/QĐ-UBND 21/09/2020 Quyết định công nhận xã An Ninh Tây huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
5 1675/QĐ-UBND 21/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân đạt chuẩn NTM năm 2020
6 1676/QĐ-UBND 21/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM năm 2020
7 1649/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định v/v điều chỉnh, điều chuyển kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 1487/QĐ-UBND 24/08/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
9 604/QĐ-UBND 16/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
10 605/QĐ-UBND 16/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
11 606/QĐ-UBND 16/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
12 608/QĐ-UBND 16/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
13 607/QĐ-UBND 16/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
14 457/QĐ-UBND 25/03/2020 Quyết định v/v phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
15 422/QĐ-UBND 17/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
16 04/2020/QĐ-UBND 26/02/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17 230/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
18 111/QĐ-UBND 19/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19 1898/QĐ-UBND 20/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
20 3665/UBND-KT 11/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
21 2957/UBND-KT 05/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
22 05/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 Quyết định Ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23 409/QĐ-UBND 20/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh gd 2017-2020
24 1341/UBND-KT 17/03/2019 THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TÂY HÒA
25 1344/UBND-KT 17/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
26 04/2019/QĐ-UBND 12/02/2019 Quyết định ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27 10/KH-UBND 14/01/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN XDNTM VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN
28 2352/QĐ-UBND 16/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
29 2262/QĐ-UBND 26/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
30 40/2018/QĐ-UBND 16/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
31 65/KH-UBND 20/03/2018 Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
32 530/QĐ-UBND 20/03/2018 Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
33 65/TB-UBND 31/01/2018 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại Hội nghị tổng kết thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tỉnh Phú Yên
34 75/QĐ-UBND 11/01/2018 QĐ phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới 2018
35 449/TB-UBND 11/07/2017 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại cuộc họp về kết quả thực hiện CT MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
36 2287/UBND-KT 07/05/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng 02 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
37 718/UBND-KT 20/02/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
38 342/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh
39 36/TB-UBND 16/01/2017 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh - Hoàng Văn Trà tại cuộc họp tổng kết năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
40 182/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 151

Hôm qua: 489

Tháng hiện tại: 9,669

Tháng trước: 20,001

Tổng lượt truy cập: 426,861

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây